OK
سازه گستران اندیشه رسام
title-leftمقالات title-right
bg-corner
طی دهه های اخیر، سکونت در مجتمع‌های مسکونی و توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم بر افزایش مراودات همسایگان و تداخل حقوق ایشان گذاشته است. گاهی دخل و تصرف همسایه ها در قسمت های مشترک، موجب بروز اختلافات شدیدی بین ساکنین آپارتمان‌ها می‌شود که زمینه‌ساز طرح دعوا در مراجع قضایی است. به همین جهت برقراری نظم در آپارتمان ها مستلزم شناخت قوانین و مشخص شدن حقوق و وظایف اشخاص نسبت به یکدیگر است.
1400/11/18

علاوه بر تاثیر درک کارکنان از ریسک و مخاطرات حیطه کاری خود بر افزایش سطح ایمنی و فرآینـد سـازی فرهنـگ ایمنـی، این درک ریسک از دو جنبه با توسعه پایدار پروژه ها در ارتباط است. تاثیر درک ریسک مناسب کارکنان و احساس امنیـت آنـان از پروژه های جدید، به حمایت بیشتر و آگاهانه آنان از تغییرات تکنولوژی منجر می شـود، همچنـین سـطح درک ریسـک معقـول در جامعه به جلب سرمایه گذاران خارجی و حمایت سیاست گذارن درباره تغییرات می انجامد که نتیجه دستیابی به این موارد، توسـعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.
1400/02/22

بتن خودتراکم یک نوع بتن جدید با کارایی بالا با مقاومت در برابر جداشدگی و تغییرشکل‌پذیری بالا است. بتن خودتراکم، بدون نیاز به ویبره تحت وزن خود متراکم می‌شود و تمام فضای خالی قالب و بین آرماتورها را بدون این‌که حباب هوا ایجاد گردد، می‌پوشاند و بتنی نسبتاً همگن تولید می‌نماید.در سال‌های اخیر استفاده از این نوع بتن در پروژه‌های شهری به دلیل کاهش چشم‌گیر سروصدای تراکم، امکان اجرای آسان در مقاطع با تراکم آرماتور بالا و امکان ایجاد سطوح صاف و نمایان و پیاده‌کردن طرح‌های متفاوت معماری، رواج مناسبی یافته است.
1400/01/18

مقایسه و بررسی سقف تیرچه بلوک سفالی، سیمانی و تیرچه فلزی، سقف دال بتنی، سقف وافل (دال دو طرفه )، سقف کوبیاکس، سقف پیش تنیده
1399/11/30

امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی در صنعت ساختمان، سبک سازی و اجرای سریع دو اصل اساسی است که در تمامی دنیا توجه ویژه به آنها شده است. انواع دیوار خارجی و داخلی یکی از مهمترین قسمت های هر ساختمان است و وظایف مهمی را برای تامین نیازهای ساکنان ایفا میکند. دیوارها محیط داخل و خارج ساختمان را از یکدیگر جدا می کند و نقشی تعیین کننده در تامین امنیت، محافظت در برابر حریق و شرایط مناسب و آسایش ساکنان(از نظر حرارتی، صوتی و ...) را دارد.
1399/11/16

امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روند رو به افزایش فرسودگی و متروک شدن بافت های فرسوده شهری و عدم تحقق پذیری طرح های نوسازی، نبود منابع مالی مورد نیاز است.منابع مالی موتور محرکه فعالیت های اقتصادی است و بدون داشتن منابع مالی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی در جهت تأمین آن، اجرای طرح های سرمایه گذاری امکان پذیر نبوده و یا اینکه با مشکل مواجه می شود . بنابراین قبل از شروع هرگونه فعالیت، باید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فعالیت یا پروژه ، برآور د و در مورد روش های تأمین مالی آن، مطالعه و بررسی لازم انجام گیرد.
1399/11/04

در کشور ما سال های متمادی است که مقوله احیای بافت های فرسوده، بویژه در شهر تهران، همواره مطرح بوده، اما به دلایلی نامشخص همچون عدم تشخیص متولی احیای بافت فرسوده، تحول عمده ای را در بر نداشته است . اما به نظر می رسد که نگرش بخشی، از بالا به پایین و بدون بازخورد نقش مردم در فرآیند برنامه ریزی و تهیه طرح ها، موجب شده است که طرح های مذکور به اهداف موردنظر دست نیابند. بدین منظور میتوان به ایجاد حلقه ی میانی بین شهرداری و ساکنان واحدها به عنوان اصلی ترین مسأله اشاره کرد.
1399/10/23

در مسیر زندگی شهری، تحولات و رویدادهایی نوین همچون: ترافیک، بناهای چند طبقه، فضای سبز مصنوعی و خودساخته، شهربازی، فرهنگسرا، سینما وتئاتر و..... پدید آمد و از آن هنگام، برنامه ریزی و پیش بینی ساخت و سازها و دسترسی به امکانات شهری و کیفیت تعامل شهروندان با فضاهای شهری، دغدغه ای جدید به شمار می‌رود.وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری بر عهدة کمیسیونی نهاده شد که به‌عنوان کمیسیون مادة ۵ شناخته شد.
1399/10/10

موضوع بافت های فرسوده و ناکارامد شهری، به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین مقولات در فرایند مطالعات و برنامه ریزی شهری مدرن در دنیا مطرح می باشد. بافت مرکزی برخی از شهرها، شامل محدوده های تاریخی و فرسوده ای است که در بسیاری مواقع نسبت به بافت های پیرامونی خود، دچار کاهش کارایی شده و امکان به روز شدن بافت و تغییر خودبه خودی، در آنها از بین رفته است.
1399/08/19

طی سالیان اخیر از جمله موارد مبتلا‌ٌبه اختلاف مالکان ساختمانها در تخریب و تجدید بنا می‌باشد. اختلافی که با افزایش قدمت شهر و شهرک سازی و فرسودگی آنها، ضرورت حل و فصل آن صدچندان شده است.
1399/07/16

12
bg-corner